Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Dallerup kirkes historie

DALLERUPS HISTORIE

Lokaliteten Dallerup omtales første gang i år 1245, da to præster herfra, Yllhug og Nicolaus, deltager i et møde i Aarhus. En gammel stedbetegnelse for området Wievang (offersted) tyder på, at stedet er et ældgammelt offersted. Vi kan gætte på, at der før stenkirken har været en trækirke.

KIRKENS HISTORIE

Vi ved så godt som intet om Dallerup kirkes historie.

Dallerup kirke er blevet til i den store kirkebygningstid omkring slutningen af det 12. århundrede og er en typisk kvaderstenskirke. Murene er opført som ”kassemure” dvs. med en udvendig skal af tilhuggede kvadre og en indvendig af kløvede kampesten eller simple marksten.

Ved en senere omlægning af kirkegulvet fandtes et par munkegrave, hvilket tyder på, at der har været munke tilknyttet kirken. Er det måske et par af dens første præster?

Dallerup kirke omtales første gang 1524 i forbindelse med den såkaldte landehjælp, hvortil den bidrog med 20 mark. Efter reformationen overgik kirkens ejerforhold til kronen. Ved statens gældssanering efter Svenskekrigene i 1679, sælges kirken sammen med pastoratets hovedkirke i Linå til Jens Poulsen Kolding, Søbygård. Den forblev i hans efterkommeres eje frem til 1719, senest stedets præst, Clemens Jensen Poulsen (1700 - 56).

I 1719 anvendte kongen sin tilbagekøbsret og henlagde kirken under Skanderborg rytterdistrikt. Ved distriktets ophævelse og auktion over dets gods 1767, erhvervedes kirken af sognets daværende præst Christian Gydberg (1756 - 96). Han solgte kirken i 1775 videre til Jacob Jensen Rosborg, Kalbygård, Låsby. Herefter fulgte kirken Kalbygård indtil 1814, da Kalbygårds status som hovedgård blev ophævet.
Kirken overgik herefter til sognets hartkornsbesiddere, der anførtes som ejere frem til overgangen til selveje i 1956.             

Dallerup Kirke er bygget i flere omgange. Den nuværende kirkes kor og skib er antagelig opført omkring år 1200, mens våbenhuset er fra sidste halvdel af 1700-tallet.

Murene i kor og skib er bygget af fint tildannede granitkvadre, mens våbenhuset er bygget af røde sten. Der har oprindeligt været to døre, men i dag er kun døren mod syd bevaret. Tagene på kor og skib er af bly, mens våbenhuset har rødt tegltag.                                                                                                                            

 

 

Gudstjenester

31jan kl. 10:30

Dallerup Kirke v. Kirsten Vase

31jan kl. 10:30
07feb kl. 09:00

Dallerup Kirke v. Oliver Karst

07feb kl. 09:00
21feb kl. 10:30

Dallerup Kirke v. Oliver Karst

21feb kl. 10:30
28feb kl. 09:00

Dallerup Kirke v. Kirsten Vase

28feb kl. 09:00
14mar kl. 10:30

Dallerup Kirke v. Kirsten Vase

14mar kl. 10:30