Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Korbuekrucifiks

Korbuekrucifiks, fra 1450 – 75

Gennemgribende restaureret i 1916 af maler Johannes Malling med tilføjelse af nye arme, tornekrone og tæer samt supplering af næse og hår. I 2016 blev krucifikset igen restaureret, denne gang af konservator Nedergård, Ålborg og nu ophængt på kirkens nordvæg.

Altertavle

Altertavlen er ifølge kirkegårdsregnskaberne fra 1614 udført og ”formalet” af Jesper ”Maler”, der efter forhandling med provsten, fik 45 dl.(dalere) for arbejdet. Han skulle selv levere tømmeret hertil og sørge for egen kost.

Altermaleriet forestiller Kristus på korset og er antageligt fra 1804 og malet på træ. Kunstner ukendt.

I 1878 udskiftes træmaleriet med et, malet på lærred udført af P. A. Lüders og forestiller Jesus i Gethsemane.

Frem til 1947 tjente dette som altermaleri, hvorefter det udskiftedes med det oprindelige træmaleri fra 1804.

Maleriet på lærred tjener i dag som bagklædning for et maleri med tekst, udført af H. E. Jensen, og opsat på øst væggen i ligkapellet.

Døbefont

Døbefonten er en romansk døbefont i granit. Ydersiden prydes foroven af 14 ringformede figurer.

Dåbsfad 

Dåbsfad fra o. 1550 – 75, sydtysk arbejde, af messing.

Fadet er af de lidt sjældnere forekommende med det habsburgske våben i bundfeltet, indrammet af tekstbort med – got sei mit vns – (tysk: gud være med os) gentaget fire gange. Tilsvarende dåbsfade findes i Vester Assels (Morsø kommune) og Øster Ulslev (Guldborgsund kommune)

Herskabsstol

Den gamle herskabsstol er rimeligvis indrettet i slutningen af 1700-årene af Jacob Jensen Rosborg. Siden 1926 er stolen flyttet bagest i kirken og anvendt som orgelrum.

Det første orgel med fem stemmer, var skænket af murermester Frits Pedersen, Sorring, og fremstillet af Frobenius i Horsens.

I 1981 (1. etape) og 1987 (2. etape) fik kirken et nyt 10-stemmers orgel. 

Orgelet er bygget af Marcussen, Aabenraa.

Mindeplade

Jacob Jensen Rosborg, Kalbygård ved Låsby, ejede kirken fra 1775 og frem til sin død 1804.
I årene omkring 1800 har  han antageligt forsynet kirken med nye bænke samt herskabsstolen. Han bekostede også store reparationer af kirkebygningen og inventaret.

En meget stor gravsten eller mindeplade over Jacob Rosborg lå indtil 1886 i korgulvet, herefter oprejst imod sydmuren ved siden af alteret. Indhugget i gravstenen står følgende:

HERUNDER HVILER JACOB JENSEN ROSBORG EIER AF KALBYEGAARD OG UNDERLIGGENDE GODS /
FØD PAA LØVENHOLM 1719 /
DØD PAA KALBYEGAARD 1800 /
FADEREN JENS MADSEN ROSBORG /
OG MODEREN MAREN MADSDATTER HOLBECH /
I UGIVT STAND VAR HAN SIN LEVETID /
OG TILBRAGTE SINE DAGE MED GLÆDE OG VELSTAND /         

Glasmosaikker

 

I våbenhuset blev der i 1986 indsat to glasmosaikker, skænket til kirken af Elisabeth Bang, Støvring. Det vestlige har titlen Havet i brand, det østlige Bliv lys. Gaven er et minde om forældrene Mine og Niels Bang.

Niels Bang var lærer ved Toustrup skole 1880 – 1923 og i samme periode kirkesanger ved kirken.

Glasmosaikkerne i våbenhuset samt det i skibets vestgavl med titlen Hvedeaks er udført af Sven Havsten Mikkelsen og håndværksmæssigt af kunstglarmester Mogens Frese.

Mindetavle

I kirken lod enken Maren Pedersen opsætte en mindetavle over sin mand, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 51 Jens Christian Olesen, født 15. februar 1835 og døbt i Dallerup kirke 5. april 1835, konfirmeret 1849 i Dallerup, faldet under kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Ole Jensen og Johanne Christensdatter.

Gårdmand i Sorring. Gift 18. dec. 1862 med Maren Pedersen, med hvem han fik en datter Johanne, født  2. marts 1864.

Tympanon over indgangen til våbenhuset

Motivet er ret tydeligt Daniel omgivet af to løver i løvekulen.

 

 

Tympanon over indgangen til kirkerummet

Tympanonen i våbenhuset over indgangen til kirkerummet er der to tydninger af.

Den første er, at det forestiller Kristus på kongetronen med troen og retfærdigheden på hver sin side.

Den enden er, at det forestiller Harald Blåtand med biskop Popo til venstre og en messedreng til højre. Popo bærer i venstre hånd jernbolten, og kongen aflægger trosløfte, mens messedrengen svinger kærte og røgelseskar.