Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Alle har ret til et gravsted

Alle, som har bopæl i Svostrup sogn, har ret til et gravsted på Svostrup Kirkegård. Gravstedet er gratis for medlemmer af Folkekirken (priser for ikke-medlemmer, se prislisten). 

Andre, som har tilknytning til kirkegården/sognene, har også ret til begravelse på Svostrup Kirkegård.

Da vi har god plads, begraver vi også personer uden direkte tilknytning til sognet.


Takster for Svostrup kirkegård

 

Her kan du se de gældende takster for Svostrup Kirkegård.

Traditionelt gravsted til kister/urner

Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet.

Denne type gravsted tilgodeser familiens ønske om selv at have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning, bunddække m.v. Det traditionelle gravsted til urner er 2-6 m2, og til kister fra 3 m² og opefter.

Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder.


Plænegravsted med navneplade

Navnepladen bestiller du selv - når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen  40x50 cm. Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Navneplader og vaser nedlægges af kirkegårdens personale.

Pynt på gravstedet

Godkendt vase (max. 1 pr. gravsted) kan købes på kirkegårdskontoret.

På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration,  gravlys m.v.

Der må ikke plantes på gravstedet.

Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan bestilles på kirkegårdskontoret.


Kistefællesplæne og urnefællesplæne ("De ukendtes grav")

Kirkegården har en fællesplæne til både urner og kister.

 Ved erhvervelse af gravsted bruges altid næste plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste eller en urne. Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved plænen ligger en fælles blomsterplads.

Pårørende kan være med, når vi nedsætter kiste/urne. Nedsættelser sker løbende, og man må derfor ikke forvente at f.eks. ægtefæller bliver begravet ved siden af hinanden. Vi anbefaler at vælge plænegravsted med 2 eller 4 pladser hvis familiens medlemmer skal begraves samme sted. Disse urnegravsteder er i øvrigt kun marginalt dyrere at få passet end 2 pladser i urnefællesplænen.

Pynt på fællesplænerne

Kun på blomsterpladsen må der lægges buketter, vinterkranse o.l.

Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Gode råd:

• Undlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt store, og det kan blive meget dyrt at fjerne dem.

• Bunddække: Hvis man ønsker granitskærver på gravstedet, bør de være max. 8-10 mm. Store skærver gør det besværligt at luge ukrudt.

• Ønsker man at udplante blomster er et bed med muldjord en god ide.

• Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt udmærket ovenpå fiberdug!

Vedligeholdelse af gravstedet:

Gravstedet kan passes af familien/pårørende - eller kirkegården kan passe gravstedet mod betaling.

For denne type gravsteder tilbydes to former for pasning: "Pleje og vedligeholdelse" hvor man betaler for et år ad gangen, og "udvidet pleje og vedligeholdelse", hvor man betaler for gravstedets pasning til fredningsperiodens udløb, for 15 eller 30 år.

Forskellen er desuden, at udvidet pleje og vedligeholdelse indeholder flere ydelser: f.eks. opretning efter jordsætning og udskiftning af forvoksede/udgåede planter.