Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Svostrup Kirke

Svostrup Kirke ligger ved det gamle vadested over Gudenåen til adels- og kongevejen fra Skanderborg til Viborg.

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet i romansk byggestil, uden tårn og med flade lofter i kor og skib. I højkatolsk tid 1460-1470 blev der sat hvælv over både kor og skib, og nye kalkmalerier blev påført. Disse kalkmalerier blev senere kalket over. 

Våbenhus og tårn blev tilføjet i 1788 af daværende kirkeejer Jean Arnold Fischer til Allinggård.

Kirken fik i 2006-07 en gennemgribende  renovering, hvor de gamle kalkmalerier fra 1400-tallet blev afdækket. Der blev lagt nye trægulve under bænkene, og midtergangen igennem skibet og hele koret fik nyt gulv af røde teglsten. Der blev opsat nyt alterbord af granit og nyt knæfald ved alteret.

Den mest markante fornyelse under renoveringen er måske opsætningen af et nyt alterbillede, eller rettere sagt to nye alterbilleder. Det ene billede er fremme fra Palmesøndag til og med Kristi himmelfartsdag, og det andet er fremme resten af året. Prædikestolen blev også renoveret og malet med motiver og farver, der passer til sidstnævnte billede. 

I 2014 fik kirken nyt tegltag og undertag. Ved denne lejlighed fik menighedsrådet udtaget et par  tværsnit af de gamle tagspær, for at få undersøgt, hvor gamle de var. Nationalmuseet fastslog ved hjælp af en årringsundersøgelse, at de ældste spær var sat op omkring 1470, da kirken fik hvælvede lofter. Dette tværsnit er udstillet i et lille glasskab i våbenhuset.

I 2019 er en del af det gamle kampestensdige ud mod vejen blevet sat om, og der er samtidig opført nye portsøjler, både ved indgangen til kirken og til kirkegården.

Alterbilledet
krucifiks over korbuen
tværsnit af tagspær

Gudstjenester

24jan kl. 10:30

Svostrup Kirke v. Oliver Karst

24jan kl. 10:30
31jan kl. 09:00

Svostrup Kirke v. Kirsten Vase

31jan kl. 09:00
14feb kl. 10:30

Svostrup Kirke v. Kirsten Vase

14feb kl. 10:30
21feb kl. 09:00

Svostrup Kirke v. Oliver Karst

21feb kl. 09:00
07mar kl. 10:30

Svostrup Kirke v. Oliver Karst

07mar kl. 10:30
14mar kl. 09:00

Svostrup Kirke v. Kirsten Vase

14mar kl. 09:00