Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Voel kirkes historie

Voel sogn er et ungt sogn, oprettet i 1899 og var indtil 1991 i pastorats-fællesskab med Linå sogn og herefter sammen med Svostrup sogn, der er imidlertid en forhistorie langt tilbage i middelalderen.

Nordligst i det nuværende Voel sogn ved bredden af Sminge sø og Gudenåen oprettedes 16. februar 1165 et munkesamfund af cisterciensere (»gråmunke«); de kom fra Vitskøl kloster i Vesthimmerland. Bosættelsen i Sminge blev af kort varighed; 1172 fandt munkene blivende sted ved Mossø, hvor de opførte det berømte Øm kloster. Alligevel havde stedet ved Sminge sø vundet kirkelig agtelse, og som mindelse om munkebosætte1sen blev der rejst en kirke.

Sminge kirke kom til at fungere i mere end 350 år. Den omtales sidste gang 1529, var ude af drift 1555 og er antagelig blevet nedbrudt ved midten af 1500-tallet. Kirkens fundament og kirkegården er lokaliseret, men bygningens omfang og udseende er ukendt. Det forekommer sandsynligt, at bygningsrester og inventar er at finde i nogle nabokirker. Det kan gælde f. eks. en fremmed døroverligger (et tympanon) af granit ved Gødvad kirke, en overskydende granitdøbefont ved Tvilum kirke, fremdraget 1987, og måske en udefra kommende romansk ligsten over en abbed ved Linå kirke.

Cistercienserne overlod siden deres besiddelser på egnen til kronen; det drejer sig om jordegods i landsbyerne Sminge og Voel, og dermed tegner sig omridset af det senere Voel sogn. 1555 blev de områder, der havde sognet til Sminge kirke, sammen med et stykke af det ligeledes nedlagte Bjarup sogn (Bottrup, nu Voel Østermark) lagt som enklave til Tvilum kirke i det nordlige nabosogn - en ordning, der bestod til 1899.

Bygningshistorie

I 1870 begyndte beboerne i Voel, Sminge og Voel Østermark, der fandt kirkevejen til Tvilum for lang, at samle penge ind til egen kirke, og efter yderligere nogle store pengegaver og et offentligt tilskud skred man til opførelse af "Voel Kapel", der indviedes 2. august 1876. Opførelsesprisen var godt 15.000 kr. 

Voel lå centralt i enklaven og havde en vejføring, der gjorde denne landsby til det eneste rimelige sted at bygge kirke.

De små pengemidler og det dengang begrænsede befolkningsunderlag medførte, at Voel kirke er af beskeden størrelse. Med sine ca. 110 faste siddepladser hører den blandt de mindre kirker her i landet.

Af grundplan er den en korskirke, tegnet af arkitekt C. Kiilsgaard, Hammel. Den hviler på en sokkel af tilhugne kampesten i cement. Murene er opført af små, røde mursten og er i kopieret romansk stil med rundbuede vinduer og murblændinger, typisk for sidste halvdel af 1800-tallet.

Tværskibsgavlene i nord og syd har trefags vinduesgrupper, mens hver af hovedskibets arme har enkeltvinduer i nord og syd. Kirken har skifertag, og over vestgavlen hæver sig en lille tagrytter med pyramideformet tag; den danner ophæng for kirkeklokken.

Kirkens eneste indgang er i vestgavlen; den har (ligesom døren mellem våbenhus og kirkerum) rundbuet portalform, og over indgangen er der en stor cirkelrund murblænding.

Døren til venstre i våbenhuset fører til pulpitur, kirkeloft og klokkespir. Både våbenhus og kirkerum har fladt bjælkeloft. 

Et par mindetavler i våbenhuset fortæller træk af kirkens historie. Sognefoged Jørgen Petersen,Hjorthgården, var førende initiativtager ved kirkens opførelse, og hans søn, fabrikant Johannes Valeur Peterzén, dansk vicekonsul i Linköping, skabte det økonomiske grundlag for de omfattende ændringer af kirkens interiør, der i dag giver kirkerummet dets særpræg. Fornyelsen, der skete i 1938, blev forestået af arkitekt Kristen Gording, Hellerup, men det, man umiddelbart og stærkt får indtryk af ved et besøg i kirken, er kunstneren Jais Nielsens altdominerende indsats.

Gudstjenester

24jan kl. 09:00

Voel Kirke v. Oliver Karst

24jan kl. 09:00
07feb kl. 10:30

Voel Kirke v. Oliver Karst

07feb kl. 10:30
14feb kl. 09:00

Voel Kirke v. Kirsten Vase

14feb kl. 09:00
28feb kl. 10:30

Voel Kirke v. Kirsten Vase

28feb kl. 10:30
07mar kl. 09:00

Voel Kirke v. Oliver Karst

07mar kl. 09:00