Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Glasmalerierne i voel kirke

Julenat

Når man befinder sig i Voel kirke, er man omgivet af den hellige historie, som den er fortalt i Ny Testamente, og af kirkeårets cyklus. Samtlige kirkens vinduesåbninger har glasmalerier, som Jais Nielsen har skabt med klare, stærke farver og let genkendelige bibelske motiver.

Det sydvestlige enkeltvindue fortæller om julenat (Luk. 2, 4-7): Maria ved krybben i færd med at svøbe Jesus-barnet. Okse, får og kornneg røber, at det foregår i en stald. Mens barnet er udstyret med en gylden glorie, er Marias hoved omgivet af syv stjerner; hun er - med middelalderlige udtryk - "Himmeldronning" og "Stella Maris" ("Havets Stjerne").

Skærtorsdag

De tre vinduer i sydlige tværskibsgavl udgør ét samlet motiv: Jesus i Getsemane have skærtorsdag aften, omgivet af sovende apostle. Jesus løfter anråbende et bæger (»lidelsens kalk«) mod himlen, og helligåndsduens komme tilkendegiver guddommelig trøst (jfr. Luk. 22,42-43), men hans glorie, herlighedstegnet, er blevet en mørkfarvet korsglorie.

Langfredag

I korets sydvindue gengives langfredagens dramatiske højdepunkt, den korsfæstede og døende Jesus med Jerusalems bymur og hustage som baggrund. Dødsøjeblikkets uvejr (Luk. 23,44-45) markeres ved lynnedslag. Ved korset knæler den grædende Maria Magdalene. Krukken ved hendes side må tænkes at indeholde den salve, hun har i sinde at salve den døde med - den viser altså videre mod påskemorgen. Billedet adskiller sig karakteristisk fra de øvrige ved dødsblege farver.

Påskemorgen

Lige overfor, i korets nordvindue, skildres påskemorgen med den opstandne, som forlader den åbne grav og passerer en gravvagt, der er faldet i afmagt (Matt. 28,4). Jesus bærer korsstav og korsglorie og løfter venstre hånd til velsignelse. Over hans hoved svæver helligåndsduen: opstandelseslivet er Guds gave.

Kristi Himmelfart

Nordre tværskibs trefagsgruppe udgør ligesom den mod syd et samlet motiv: Kristi Himmelfartsdag. Det modsvarer kompositionsmæssigt og motivmæssigt glasmaleriet i sydgavlen. Det er den sejrende Kristus, vi ser her, ledsaget til himlen af engle. Hans glorie er atter gylden, og dog er den stadig en korsglorie. De apostle, der sov skærtorsdag, tilbeder deres nu himmelske Herre; en enkelt synes at være foruroliget (jfr. Matt. 28,16-17).

Pinsedag

Enkeltvinduet mod nordvest beretter om den første kristne pinsedag. Apostlen Peter holder sin store pinseprædiken. Han bærer "Himmerigets nøgle" (Matt. 16,19), har et korsformet sværd i hånd (ordets sværd, budskabet om den korsfæstede) og træder en giftiggrøn slange (Djævel og død) under fode. Bag ham antydes Jerusalems tempel og en kristen kirke. Over hans hoved flammer Helligåndens ild (Apostl. Gern. 2).

Samhørende med denne billedgruppe er det let oversete glasmaleri i tympanonfeltet over udgangen i våbenhuset: Jesus som den gode hyrde har besejret ulven, som går på rov blandt »de får, der hører ham til« (Johs. 10,11-16).