Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

MENIGHEDSRÅDSVALG

Resultat af valgforsamling 16. september


Svostrup Kirkes menighedsråd valgt på valgforsamling 16. sep. 2020:

Birgit Lindhardt Husted
Hans Pedersen
Helge Kromann
Jens Christian Haugaard
Kirsten Egede Nielsen
Morten Nickelsen

Suppleanter:
Jens Stenholt Nielsen
Gurli Ebbesen.

Menighedsrådets valgperiode starter den 29. nov 2020 (1. søn. i Advent)

Mulighed for at udløse et afstemningsvalg til menighedsråd i Svostrup Sogn:
Der er mulighed for at indgive en kandidatliste i perioden inden den 7. 10. 2020

Til Svostrup Menighedsråd skal vælges 6 medlemmer.
På en evt. kandidatliste skal der være 6 stillere med deres underskrifter.
Svostrup Menighedsråd har en funktionsperiode på 2 år, (fra 29. nov. 2020)
En evt kandidatliste kan afleveres personligt hos Bente Holst, tlf. 30977280, Dalsgårdevej 24, 8600 Silkeborg

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular som findes på www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk


Bente Holst, formand

Dalsgårdevej 24, 8600 Silkeborg

Tlf.: 30 97 72 80 

E-mail: b_jholst@mail.dk

 

 

Gurli Ebbesen, Næstformand

Grønbækvej 34 A, 8600 Silkeborg

Tlf.: 86 87 75 30

E-mail: grauballegaard@live.dk

 

 

Hans Pedersen, Kirkeværge 

Nebelgårdsvej 5, 8600 Silkeborg

Tlf.: 52 37 10 20

E-mail: djaevlemosegaard@mail.dk

 

 

Birgit Husted, Kontaktperson 

Sørkelvej 83, 8600 Silkeborg

Tlf.: 30 56 70 37

E-mail: birgit@Cgardiner.dk

 

 

Jens Chr. Haugaard, Kasserer

Grønbækvej 130, 8600 Silkeborg

Tlf.: 26 91 78 88

E-mail: Allingnygaard@fibernyt.dk

 

 

Inger Pedersen, Sekretær

Nebelgårdsvej 5

8600 Silkeborg

Tlf. 42 19 43 86

e-mail: djaevlemosegaard@mail.dk

 

 

 

Oliver Karst, Sognepræst

Dallerup Kirkevej 30, 8641 Sorring

Tlf. 86 85 70 60   Fridag mandag

E-mail: oka@km.dk

 

 

Kirsten Frost Vase, Sognepræst  

Thorupgårdsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 85 39 73   Fridag mandag

E-mail: kfv@km.dk

 

 

Ole Gade, Medarbejderrepræsentant

Tlf.: 86 85 34 01

E-mail: graversvostrupkirke@mail.dk

Fridag mandag


Regnskabsfører (ikke medlem af MR)
Else Ernø-Kjølhede                   

eer@km.dk