Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Anmeldelse af dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller kremering snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Aftale om bisættelse eller begravelse

Aftale om begravelse eller bisættelse sker ved henvendelse til præsten - evt. via bedemanden.
Hvis man henvender sig til en bedemand, udfylder denne normalt papirerne og foretager anmodningen om begravelse eller kremering  på pårørendes vegne.
Anmodning om begravelse og ligbrænding sker elektronisk med NemId på www.borger.dk under menupunktet Sundhed og sygdom.

Præsten henvender sig herefter til de pårørende med henblik på en begravelsessamtale.
På dødsanmeldelsen skal alle bestemmelser vedrørende begravelsen/bisættelsen fastlægges og underskrives af den nærmeste pårørende. Bestemmelserne må ikke være i modstrid med den afdødes ønsker.

Praktiske råd i forbindelse med dødsfald

På kirkeministeriets hjemmeside findes mere information og vejledning: http://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald/

Aftale om gravsted

Aftale om gravsted sker ved henvendelse til graveren ved den kirke, hvor afdøde skal begraves / nedsættes.

Urnenedsættelse

Tidspunktet aftales med graveren ved kirken. Præsten deltager, hvis de pårørende ønsker det.