Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsrådsvalg 2020

Der er menighedsrådsvalg i år. Og for første gang efter en ny valglov, hvor det nye menighedsråd kan vælges på en valgforsamling, der svarer til en generalforsamling.

Orienteringsmøder

Forud for selve valget skal vi have orienteringsmøder i de enkelte sogne, som vi også tidligere har skrevet om. Disse møder har været udskudt to gange, men nu ligger datoerne fast:

18. 8. i Svostrup på Grauballelund
19. 8. i Dallerup på Sorringhus
20. 8. i Voel sognelokalet

Alle møderne starter klokken 19.00  


Valgforsamlinger

Valgforsamlingernes ligger som følger:

15. 9. i Dallerup på Sorringhus
16. 9. i Svostrup på Grauballelund
17. 9. i Voel i sognelokalet


Alle møderne starter klokken 19.00

På valgforsamlingerne vil der være en kort orientering om menighedsrådets arbejde både i den forgangne periode og planer for den nye periode. Du kan stille spørgsmål og være i debat med menighedsrådet, og så følger præsentation af kandidater til det nye menighedsråd og spørgsmål til dem, inden selve valget finder sted. Det er her, du skal overveje, om det er en opgave for dig, eller om du kender en, du kunne opfordre til det arbejde. Det er godt for menighedsrådet at have en fornemmelse inden møderne, om der er kandidater, der vil stille op. Snak med et medlem af det nuværende råd om opgaverne. Der er nok at lave, og det er et godt arbejdsfællesskab.

I Svostrup og Voel har man valgt at fortsætte med to års valgperiode, som der har været de senere år, mens Dallerup har fastholdt den tidligere model med fire års valgperiode.